TÜRKÇE ENGLISH

KVKK BAŞVURU FORMU İLE İLGİLİ BİLGİLER

 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

BAŞVURU ŞEKLİ: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) kişisel verileri üzerindeki haklarını kullanmak amacıyla veri sorumlusuna yapacağı başvuru yöntemlerini 10 Mart 2018’de 30356 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliği”’nde ifade etmektedir. Bu Tebliğin 5.maddesi şu şekildedir;

MADDE 5 – (1) İlgili kişi, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletir.

(2) Başvuruda;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu,

bulunması zorunludur.

(3) Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.

(4) Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.

(5) Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Buna göre;

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından belirlenecek diğer yöntemler saklı kalmak üzere, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliği dikkate alınarak İlgili Kişiler için belirlenen başvuru yöntemleri aşağıda yer almaktadır. İlgili kişiler, aşağıda yer alan “KVKK BAŞVURU FORMU”’nu esas alarak, aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak başvuru yapabileceklerdir. Bu doğrultuda, İlgili Kişi;

-          bu forma atacağı el yazısı imzası ile,  Koçak Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Pelitli Mah, 4434 Sok. No:43 41400 Gebze / Kocaeli

-           adresine yapacağı şahsi başvuru ile, veya

-          güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirkete daha önce bildirilen ve Şirketin sisteminde kayıtlı bulunan bir e-posta adresini kullanmak suretiyle ( www.speedol.com.tr ve tkocak@speedol.com.tr adresine bir e-posta göndererek, veya

-          şahsi Kayıtlı e-Posta (KEP) adresini kullanarak, Şirketin KEP adresine  kocakpetrolurunleri@hs01.kep.tr bir e-posta göndererek, veya

-          başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla, veya

-          noter marifetiyle

 

başvuruda bulunabilir.

Yukarıda öngörülen yöntemlerden biri ile Şirkete iletilen başvurular, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde kural olarak ücretsiz cevaplandırılacak olup, bu cevap İlgili Kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret İlgili Kişiye yansıtılacaktır. Ancak başvurunun Şirket hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret ilgiliye iade edilecektir. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliği” ‘ne göre ;

• On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti,

• Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde ücret talep edilecektir.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirket tarafından duyurulacaktır.

KVKK Başvuru formunu indirmek için tıklayın

 

HAKKIMIZDA

1989 yılında kurulan Koçak Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. bulunduğu coğrafyanın önde gelen madeni yağ ve gres üreticileri arasında gösterilmektedir. Otomotivden endüstriye, havacılıktan denizciliğe, tekstilden savunma sanayine kadar 300 adetten fazla ürüne, 700’den fazla ambalaj çeşidine sahiptir. Gebze’de 4 bin 500 metrekaresi kapalı toplam 12.500 metrekare alan üzerine kurulu Madeni yağ Gres ve Harmanlama Dolum Tesisi ile ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001 standartlarına uygun olarak üretim gerçekleştirmektedir. Firmanın madeni yağ kapasitesi günde 1 sarj ve 8 saat çalışma esası alındığında; 40.504 MT / yıl, gres kapasitesi ise 6.480 MT/yıldır, Antifriz 7.793 MT/yıldır. 4 kıtada Rafinol, Speedol, Ranuna ve F6 markalı ürünleriyle varlığını sürdüren Koçak Petrol, ABD başta olmak üzere 40 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

İLETİŞİM

Adres :
Koçak Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Pelitli Mahallesi, 4434 Sok. No:43 41400 Gebze / Kocaeli
Tel: +90 (262) 751 36 72
Fax:+90 (262) 751 36 78
speedol@speedol.com.tr 

Google HARİTA

E-BÜLTEN

Bilgilendirmelerimizi almak, haber ve yeniliklerimizden haberdar olmak için lütfen e-bültenimize üye olunuz.